Booking oversigt på siden er pt nede, der arbejdes på at få det frem igen 🙂
Men ved spørgsmål, send en mail til Alpi@alpihallerne.dk