Principper for brug af hallens mødelokale og café

De i repræsentantskabet siddende foreninger har ret til gratis at benytte mødelokalet. Caféen kan ligeledes bruges, men kun på betingelse, at der i caféens åbningstid er fuld offentlig adgang til salgsarealet. Det skal med andre ord kunne tåles, at der er trafik til og fra caféen. Booking skal foretages gennem hallernes inspektør.

Udlejning til private fester og arrangementer

Caféens forpagter kan udleje mødelokalet, salen samt caféen til private fester og arrangementer. Virksomheder kan ligeledes leje lokalerne. Det sker efter følgende prisliste:

Mødelokalet kr. 1000,-.

Salen kr. 1000,-.

Caféen kr. 1000,-.

Ved udlejning af caféen i dennes normale åbningstid skal lejer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der skal være fuld offentlig adgang til salgsarealet. Lejer skal med andre ord kunne tåle, at der kan være trafik til og fra caféen.

Salen kan kun udlejes i de tidsrum hvor denne ikke er booket til idrætslig aktivitet.

Øvrig brug af mødelokale og café

Mødelokale og caféen kan desuden også benyttes af lokale foreninger og organisationer. For disse gælder en lejepris på kr. 200,- for lokalet. Der stilles samtidig krav om køb af forplejning gennem hallens café. Ønskes der ikke forplejning kan lokalet lejes for kr. 500,-.

Ønskes caféen lejet i den normale åbningstid gælder også her kravet om fuld adgang til salgsarealet, og lejer skal kunne tåle, at det kan være trafik til og fra caféen. Forpagteren sikrer at lejer er bekendt med disse betingelser.

Al udlejning/booking koordineres med og bookes af hallens inspektør.

Lind oktober 2020

ALPI HALLEN

Kollundvej 33

DK-7400 Herning

Tel.: +45 9722 5253

alpi{at}alpihallerne.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 08.00 - 22.00

Lørdag og søndag efter
aftale/stævner/arrangementer